วันสงกรานต์ทำอะไรดีเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

By April 14, 2017 Lifestyle No Comments

ตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาล วันสงกรานต์นั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพราะคำว่า “สงกรานต์” แปลว่า “การเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนผ่าน” และถือว่าเป็นฤกษ์มงคลที่จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของเรานั่นเองค่ะ

เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเรื่องดีๆ

เพียงแค่บอกกับตนเองว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราจะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ อาจจะเป็นการฝึกตื่นเช้าให้ได้ จากที่เคยนอนตื่นสายเป็นประจำ หรือเริ่มต้นออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ 15 – 30 นาที หลังจากที่ผัดผ่อนมาหลายเดือน ทั้งที่เรื่องเหล่านี้ก็เป็นผลดีต่อตัวเราทั้งนั้น

รดน้ำดำหัวบุพการีและผู้ใหญ่ที่เคารพ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหนึ่งที่มักปฏิบัติในวันสงกรานต์ก็คือ “รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่” ซึ่งเป็นกุศโลบายที่ผู้เฒ่าผู้แก่คิดค้นเพื่อให้ลูกหลานและสมาชิกในครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีให้ลูกหลานได้กล่าวขอขมาลาโทษที่เคยล่วงเกินไป โดยผู้ใหญ่จะได้ให้คำสอนข้อคิดหรือเตือนสติลูกหลานอีกด้วย

แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ผู้ใหญ่มักจะไปวัดทำบุญที่วัดเพื่อตักบาตร สรงน้ำพระ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมถึงทำให้เราได้รู้จักการแบ่งปันแก่ผู้อื่นด้วยสิ่งที่เรามี

เล่นน้ำอย่างสุภาพ

ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะสามารถเล่นสาดน้ำกันได้อย่างเต็มที่ก็ตาม แต่ก็ควรแต่งกายให้มิดชิดเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสี่ยงที่จะถูกลวนลามได้ ไม่คึกคะนองหรือดื่มของมึนเมา และไม่ควรใช้อุปกรณ์เล่นน้ำที่มีแรงดันสูง เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

พูดจาดีย่อมได้พบแต่คนดีๆ

รู้จัก “กฎของการดึงดูด” ไหมคะ เปรียบเสมือนว่าถ้าเราอยากให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไร เราจะต้องให้สิ่งนั้นกับคนอื่นก่อน รวมถึงคำพูดคำจาด้วยเช่นกัน เมื่อเราพูดจาไพเราะหรือให้คำอวยพรดีๆ แก่ผู้อื่น เขาก็จะปฏิบัติเช่นนั้นกลับมา โดยเฉพาะถ้าเราพูดดี คิดดี ทำดี ก็มักจะพบแต่คนที่ดีๆ ค่ะ

Leave a Reply